top of page
Säkerhetsfilm_stockholm.jpg

SÄKERHETSFILM

SKYDDSFILM FÖR GLAS

Säkerhetsfilm i Stockholm

Säkerhetsfilm skyddar människor och inredning mot glassplitter

Installation av säkerhetsfilm

Vi gör många installationer av säkerhetsfilm i Stockholm där skyddet mot glassplitter är största anledningen att man beställt arbetet.

Säkerhetsfilm i offentliga miljöer

I offentliga miljöer har detta gjorts länge, men senare årens sprängningar har gjort att många andra fastighetsägare och väljer att installera det.

 

Säkerhetsfilm som personskydd

Du skyddar dig och dina nära mot glassplitter och undviker att ägodelar förstörs om olyckan skulle vara framme. Vi hittar lösningen till just ert hem eller er lokal.

VARFÖR SÄKERHETSFILM?

Glas är ett vackert och allt vanligare inslag i vår vardagsmiljö. Glas skapar spännande arkitektur och ger ljus och rymd.

 

Men glas kan också medföra stora risker. Glas som krossas, genom olyckshändelse eller medvetet våld, åstadkommer en kaskad av vasst splitter.

 

Glas är också en frestande väg in för tjuvar. En installation av skydds & säkerhetsfilm minskar riskerna.

 

Varken medarbetare, inredning eller känslig utrustning riskerar att skadas av glassplitter. Samtidigt höjs skyddet mot ovälkomna gäster.

VAD ÄR SÄKERHETSFILM?

Säkerhetsfilm är ett transparent laminat i en- eller flerskikts polyester. Filmen kan monteras på insidan av alla typer av glas och den blir helt glasklar när den torkat.

 

Filmen förstärker glaset genom att absorbera och sprida kraften av ett slag eller en stöt. Även om glaset spricker håller säkerhetsfilmen glaset intakt i en enda bit.

 

Säkerhetsfilm monteras i offentliga miljöer som personskydd, men även i villor som ett förstärkt inbrottsskydd tillsammans med befintliga larm.

SÄKRA LOKALER

Stora glasytor blir allt vanligare i kontorsmiljöer. Det ger ljus och skön känsla av rymd. En förstärkning av glasytorna med säkerhetsfilm ger en tryggare arbetsmiljö.

 

Säkerhetsfilm i skolor eller andra miljöer där barn och ungdomar vistas är viktigt att se över. I de miljöerna är det lätt hänt att det som börjar som en lek i värsta fall slutar med en olycka och skadade elever.

 

Skolor utsätts tyvärr också ofta för vandalism och inbrott. Vår säkerhetsfilm är ett mycket kostnadseffektivt sätt att skydda mot splitterskador och en klok komplettering av övrigt person- och stöldskydd.

INBROTTSSKYDD

Glas är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är det fönstren som oftast är den svagaste länken. Därför är fönstren oftast målet nären tjuv vill göra en snabb "smash & grab kupp" eller ta sig in i butiken, kontoret eller villan. Med den osynliga säkerhetsfilmen möts tjuven av en oväntad överraskning. Glaset går sönder, men det splittras inte och det hålls kvar i karmen.

Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än tjuven planerat och i de allra flesta fall stoppar säkerhetsfilmen tjuven helt. Därför är säkerhetsfilm, som enda skydd eller i kombination med ett larm ett mycket pålitligt skalskydd.

bottom of page