Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Vår verksamhet; är att montera solfilm, säkerhetsfilm och dekor på fastigheter och fordon. Vi tillhandahåller även grafiska tjänster som logotyptillverkning och andra originalarbeten. Skyltar, banderoller och dekaler är också delar av vår verksamhet.

Vi ska arbeta med och leverera produkter som uppfyller de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Då vi inte använder några kemikalier vid installationer till fastigheter ska vi också hitta miljövänliga alternativ till fordonsdekor. Vi ska också sträva efter att välja produkter som kan återvinnas och kasseras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Genomgående i hela verksamheten ska det råda en strävan efter att alltid välja miljövänliga alternativ när det finns.

 • Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla våra anställda.

  • planera vårt arbete så att vi inte belastar med extra bilresor.

  • påverka, ställa krav på och välja samarbetspartners som prioriterar miljöfrågor.

  • se miljöåtgärder och hänförliga kostnader som investeringar för framtiden.

  • ta hänsyn till miljöpåverkan i samtliga beslut i verksamheten.