Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

 

Vår verksamhet; är att montera solfilm, säkerhetsfilm och dekor på fastigheter och fordon. Vi tillhandahåller även grafiska tjänster som logotyptillverkning och andra originalarbeten. Skyltar, banderoller och dekaler är också delar av vår verksamhet.

Bil & glasdesign Norden AB ska vara ett genuint kundfokuserat företag som ständigt arbetar med förbättringar på ett medvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

 • Vi ska därför;

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring kvalitetsfrågor hos våra anställda.

  • påverka och ställa krav på företag i vår omgivning, både leverantörer och andra samarbetspartners.

  • se kvalitetshöjande åtgärder som investeringar.

  • ständigt sträva efter att effektivisera och förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

  • att marknadsföra produkter av högsta kvalitet som väl svarar upp mot våra kunders krav och behov.