Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

 

Personuppgiftsansvarig; I denna policy är det Bil & glasdesign Norden AB (556382-0041) som är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag är kunden, leverantören eller personalen.

Din integritet är viktig för oss. För att du när du interagerar med oss ska känna dig trygg med hur vi som personuppgiftsansvarig hanterar och lagrar dina personuppgifter har vi tagit fram denna policy.

Det viktigaste i korta ordalag:

  • Vi förvarar dina personuppgifter på ett så tryggt och säkert sätt det går med de tekniska och organisatoriska hjälpmedel vi har.
  • Personuppgifterna förvaras bara så länge det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller för att utföra våra uppdrag.
  • Vi använder dina uppgifter varsamt och sprider dem aldrig vidare om det inte finns ett juridiskt eller avtalsuppfyllande skäl för detta.

1.     Vilka är Bil & glasdesign Norden AB?

2.     När tillämpas denna policy?

3.     Vilka data samlas in och hur används denna?

4.     Skydd och säkerhet.

5.     Personuppgiftsbiträde.

6.     Cookies.

7.     Överföring av personuppgifter.

8.     Ändring av denna personuppgiftspolicy.

1.  Bil & glasdesign Norden AB (556382-0041) installerar solskyddsfilm på fordon och fastigheter. Vi tillhandahåller även grafiska tjänster och dekor till fordon och fastigheter, Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för samtliga uppgifter som du tillhandahållit via telefon, besök eller e-post. Kontaktvägar till Bil & glasdesign Norden AB är enligt nedanstående.

Dataskyddsombud: Madelene Granqvist - 073-366 01 20

Post:                                             

Bil & glasdesign Norden AB, Att: Dataskyddsombud                 

Ellipsvägen 5, 141 75  Kungens Kurva              

E-post och telefon: madelene@bilglasdesign.se

2.  Tillämpning och användningsområde gällande denna policy gäller dig som interagerar med oss genom uppdrag, försäljning eller inköp. Vi tillämpar denna policy på samtliga uppgifter som dels enskilt, men även i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person.

3.  Registrering av personuppgifter sker dels för att följa gällande lagstiftning, men också för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund/leverantör/anställd. Du kan direkt eller indirekt komma att förse oss med information som gör dig identifierbar. De personuppgifter som kan samlas in är: Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer och epostadress), personnummer, faktura- och leveransadress. Mer om vilka personuppgifter som samlas in, och när, finns i vårt register över behandlingar av personuppgifter på sista sidan denna policy.

4.  Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av en kombination av såväl tekniska lösningar som organisatoriska rutiner. Detta för att så långt det är möjligt, säkerställa att obehöriga ej får tillgång till dina uppgifter.

5.  Vi agerar personuppgiftsbiträde i de fall våra uppdragsgivare är de som har fått uppdraget av kunden. I ett sådant läge finns personuppgiftsbiträdesavtal upprättat mellan oss och uppdragsgivaren. Vi kan tillhandahålla ett förslag på ett sådant avtal till våra uppdragsgivare om det saknas, annars kan vi underteckna deras egna. Vi förbinder oss att agera enligt den instruktion som tagits fram i avtalet.

6.  Cookies används för att ge dig en personlig upplevelse och för att kontrollera trafiken, samt därigenom anpassa hemsidan utefter användningsmönster. 

Det finns två typer av cookies. Den ena kallas för permanent cookie, den ligger kvar i besökarens dator. Den används till exempel för att anpassa webbplatsen innehåll efter besökarens önskemål., den används även för statistikuppföljning.

Den andra typen är en så kallad session cookie. Denna lagras temporärt i besökarens dator så länge besöket varar, men tas sedan bort då du stänger din webläsare.

Vi använder oss även av tredjepartscookies, från Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår hemsida används, samt att kunna förbättra den. Detta används även för att kunna göra riktad reklam via webbaserad annonsering. Läs mer om Googles sekretesspolicy här >>

Du kan alltid ändra inställningarna i din webbläsare så att du spärrar cookies. Men observera då att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

7.  Vi överför personuppgifter för lagring molnbaserade och inom EU godkända tjänster. Du kan läsa mer om dem här:

Dropbox – Vi använder detta för lagring och uppföljning av projekt och garantiåtaganden.

Dropbox sekretesspolicy finns här: https://www.dropbox.com/privacy#privacy

CRM säljstöd – Vi använder denna tjänst för lagring av kontaktuppgifter, uppdragsarkivering och deadlines. Detta underlättar också säker borttagning av personuppgifter när så efterfrågas eller när tidsfristen är uppnådd.

Highrise sekretesspolicy finns här: https://highrisehq.com/privacy/

Highrise är även godkända enligt Privacy shield som dataskyddsförordningen godkänt som säker nog. Mer om detta finns i länken här nedan:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t0000000QJdg

Vidare överförs personuppgifter när lagen kräver detta. Exempel är skatteverket, polisen eller försäkringskassan.

8.  Denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Uppdateringar och ändringar kommer att publiceras på denna sida och det kommer då att tydligt framgå vilket datum den nya versionen har antagits. Aktuell version har antagits 2018-03-22.

 

Känner du till dina rättigheter?

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter som finns registrerade hos oss är följande:

  •   Du har rätt att erhålla besked om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och var vi hämtat uppgifterna. Denna information har du rätt att erhålla gratis efter skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan skickad till vårt dataskyddsombud enligt ovanstående postadress.
  •   Har vi felaktiga uppgifter registrerade om dig. Då ber vi dig att kontakta madelene@bilglasdesign.se så att vi omgående kan korrigera detta.
  •   På begäran av registrerad person skall all information som juridiskt sett får raderas och skyndsamt göra det. Vi kommer dock att behålla den information som behövs för att uppfylla garantiåtaganden och även sådan information som går att göra oidentifierbar, det senare gäller i rent statistiskt syfte.

 

Personuppgiftsbehandlingar

Vi behandlar personuppgifter för samtliga inom verksamheten förekommande ändamål, baserat på angivna rättsliga och intresseavvägda grunder.

Informationen om dig sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, om vi till exempel befinner oss i en tvist.

Finns inga fortsätta skäl att spara informationen gallras den ut var 12:e månad.